Voegen uithakken

Uithakken van het oude Voegwerk:
Het uithakken van het oude voegwerk kan op verschillende manieren.
Belangrijk is dat dit secuur en netjes gebeurd en ook zoals hieronder staat beschreven dit aan een aantal regels voldoet:

- De voeg moet voldoende diep worden uitgehakt, in ieder geval tot op de gezonde metselspecie.
- De voeg moet 'vierkant' worden uitgehakt, zodat er geen oude specieresten op de voegvlakken achter blijft.

Het uithalen van voegen kan op verschillende manieren:
Elektrisch Uithakken: Hierbij wordt met behulp van een elektrische hakhamer de voegen verwijderd, nadeel hierbij is de hoge slagkracht van deze machine en daarmee het verhoogde risico op het kapot hakken van de stenen.

Perslucht hamers: Hierbij wordt met hakhamers op lucht de oude voeg uitgehakt. Door de geringere slagkracht maar hogere slagsnelheid, wordt de kans op schade aan stenen tot een minimum beperkt.

Slijpen: Voegen die te hard of te smal zijn om uit te hakken worden uitgeslepen. Uitslijpen is een tijdrovende klus en geeft vaak veel stofoverlast. Daarom gebruiken wij bij het uitslijpen altijd een speciale stof zuiger die het stofoverlast tot een minimum beperkt. Tevens komt er ook nog het een en ander aan metselwerk bij kijken. Bijna geen enkele gevel kan alleen maar uitgehakt worden zonder dat er niet een of meerdere stenen vervangen dienen te worden, niet door het uithakken maar wel vanwege reeds aanwezige kapotte stenen. Ook zijn er vaak verroeste ankers en dergelijke in de gevel aanwezig die dienen te worden verwijderd. Waar mogelijk gebruiken wij de Arbortech zaag om deze stenen te verwijderen.

Werking Arbortech zaag: de twee voorwaarts gerichte hardmetalen zaagbladen maken een oscillerende beweging deze machine zaagt vierkant of rechthoekig gaten en is onder meer geschikt voor het maken van vertandingen en inboeten van stenen. Wij zullen altijd kiezen voor de methode die tot het mooiste eindresultaat leidt hiermee wordt immers de basis gelegd voor een mooie gevel.

Stofvrij uithakken van voegen:
Bij het uithakken van voegwerk komt veel fijn stof vrij. Behalve dat stof hinderlijk is voor de omgeving kan het ook schadelijk zijn voor de volksgezondheid. In veel oud voeg- en metselwerk zit kwartsstof (kwartsstof is een voorbeeld van een schadelijke stof). Bij onvoeldoende bescherming kan bij inademing geïrriteerde longen en luchtwegen veroorzaken. Daarom gebruiken wij op onze hak- en slijpgereedschap directe stofafzuiging. Hierdoor wordt nagenoeg alle stof opgevangen. De minieme hoeveelheid kwartsstof die nog vrijkomt, blijft hierdoor onder de wettelijke toelaatbare norm.